Giá trị cốt lõi

Giá trị Mobifone Global cam kết hướng tới khách hàng và xây dựng phát triển bền vững

Telecom

Kết nối Internet trực tiếp một chặng duy nhất và kết nối ngang hàng với trên 300 nhà cung cấp dịch vụ viễn thông… tại các điểm quốc tế

Technology

Nghiên cứu sáng tạo các giải pháp kỹ thuật, cung cấp dịch vụ tích hợp vận hành, quản lý cho hệ thống viễn thông. công nghệ thông tin

VAS

Mobifone Global là nhà cung cấp dịch vụ nội dung số một của Mobifone và doanh nghiệp; đối tác của nhiều hãng công nghệ toàn cầu.