BangiaoMobiFone

Ngày 10/7, Bộ Thông tin và Truyền thông và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã tổ chức Lễ ký kiên bản chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Công ty Thông tin di động (MobiFone) và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

Theo đó, VNPT sẽ bàn giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, nhân sự từ 2 đơn vị trên về Bộ Bộ Thông tin và Truyền thông quản ký. Tài sản, công nợ, nguồn vốn của 2 đơn vị này sẽ được VNPT bàn giao trên cơ sở Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014. Số liệu chính thức được bàn giao sau khi kiểm toán theo quy định. MobiFone có vốn điều lệ của MobiFone sẽ là 12.600 tỷ đồng, được sắp xếp hoạt động dưới mô hình tổng công ty với 5 ngành nghề kinh doanh chính và 4 ngành nghề có liên quan. Tái cơ cấu đặt ra cho cả VNPT và những đơn vị sẽ tách ra khỏi VNPT trong đó có Công ty VMS-MobiFone và Học viện CNBCVT những thách thức nhưng cũng sẽ mở ra những cơ hội mới. Đối với Học viện CNBCVT và Công ty VMS – Mobifone, việc tách ra khỏi VNPT là cơ hội để hai đơn vị này tiếp tục phát triển lên một tầm mới. Với thế mạnh sẵn có, Học viện sẽ thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, sứ mệnh phát triển trong giai đoạn mới để tiếp tục khẳng định vị thế là đơn vị đào tạo nghiên cứu chủ lực của Ngành TT&TT. Công ty VMS- MobiFone cũng sẽ chủ động phát triển, trở thành một trong những doanh nghiệp trụ cột trong lĩnh vực viễn thông và CNTT của Việt Nam. Phát biểu tại Lễ bàn giao, Chủ tịch HĐTV VNPT Phạm Long Trận đã khẳng định, dù không còn là đơn vị thành viên của VNPT nhưng VNPT vẫn sẽ luôn dành những tình cảm sâu sắc, những hỗ trợ cần thiết từ phía Tập đoàn đối với Công ty VMS – MobiFone và Học viện CNBCVT vì sự nghiệp phát triển viễn thông – CNTT của đất nước và sự phát triển của chính VNPT cũng như của chính các đơn vị. Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, MobiFone sẽ chủ trì với các đơn vị của Bộ để xây dựng đề án thành lập Tổng công ty MobiFone theo Luật Viễn thông hoạt động chuyên nghiệp hóa để tạo thành mạng viễn thông độc lập. Bên cạnh đó, MobiFone phải sớm xây dựng đề án tiến hành xây dựng Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty, vốn điều lệ và chiến lược kinh doanh trong những năm tiếp theo.

 

(Nguồn:baodautu.vn)


Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Bản quyền thuộc Mobifone Global. Tư vấn và thiết kế bởi Youth Media

Lượt truy cập:34354 - Trực tuyến:1