CÔNG TY THÀNH VIÊN

Để tìm thêm thông tin chi tiết của các công ty thành viên vui lòng liên hệ tại đây

MOBIFONE GLOBAL – Trụ sở chính

Phòng 602 tầng 6, tòa nhà Ford Thăng Long 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
+84-2435627690

Mail:office@mobifoneglobal.vn

MOBIFONE GLOBAL – Đà Nẵng

Phòng 602 tầng 6, tòa nhà Ford Thăng Long 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
+84-2435627690
Mail:office@mobifoneglobal.vn

MOBIFONE GLOBAL – Hồ Chí Minh

Phòng 602 tầng 6, tòa nhà Ford Thăng Long 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
+84-2435627690
Mail:office@mobifoneglobal.vn