g5

GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ

CUNG CẤP THIẾT BỊ VIỄN THÔNG – CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 • Thiết bị MCPA/Booster, Repeater, ICS Repeater, Ăng-ten.
 • Thiết bị IBS, Main Remote và cáp viễn thông các loại.
 • Hệ thống nguồn, ắc quy, máy nổ các loại.
 • Thiết bị truyền dẫn, viba.
 • Thiết bị hội nghị truyền hình, camera giám sát.
 • Thiết bị đo kiểm viễn thông, phụ kiện, phụ trợ.
 • Cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin – viễn thông: máy, thiết bị mạng, thiết bị ngoại vi.

GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ – TÍCH HỢP HỆ THỐNG

 • Giải pháp công nghệ, dịch vụ tích hợp hệ thống cho các mạng di động, cố định.
 • Cung cấp các VAS Platform để triển khai dịch vụ cho các mạng di động.
 • Cung cấp dịch vụ tích hợp, quản lý, vận hành khai thác, ứng cứu cho Hệ thống mạng, Data center, Contact center.
 • Hệ thống giám sát, cảnh báo nhà trạm.
 • Cung cấp giải pháp nâng cao chất lượng vùng phủ khu vực biển đào, phạm vi hẹp, địa hình phức tạp.v.v.

DỊCH VỤ KÝ THUẬT VIỄN THÔNG – CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRỌN GÓI

 • Khảo sát, thiết kế, triển khai, commissioning cho các trạm thu phát sóng di động.
 • Khảo sát, thiết kế, triển khai các tuyến truyền dẫn bao gồm các tuyến cáp đồng, cáp quang và viba.
 • Thực hiện các dự án swap và re-use thiết bị BTS, viba.v.v
 • Cung cấp dịch vụ cho thuê hạ tầng thiết bị công nghệ thông tin và viễn thông: mãy chủ, hệ thống mạng, thiết bị truyền dẫn, cổng thông tin và trang thiết bị khác.
 • Cung cấp dịch vụ vận hành, bảo dưỡng, ứng cứu, sửa chữa cho các hệ thống trạm BTS, các tuyến Viba, hệ thống nguồn và các hệ thống thông tin.

IBC – MAIN REMOTE

 • Cung cấp dịch vụ Khảo sát, thiết kế, triển khai, tích hợp các hệ thống tăng cường chất lượng mạng lưới như: IBC, Main Remote, ICS Repeater, Booster.v.v. theo hình thức trọn gói (Turnkey Projects)
 • Đầu tư và cho thuê các hệ thống IBC, Booster.v.v.

ĐO KIỂM, TỐI ƯU MẠNG VIỄN THÔNG

 • Đo kiểm, cấp kết quả đo kiểm, tư vấn nâng cao chất lượng chuyên ngành.
 • Giám sát chất lượng theo quy định của Bộ Thông tin Truyền thông.
 • Thiết kế, triển khai RNP&RNO dựa trên khuyến nghị của khách hàng.
 • Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn.