×

Dịch vụ Viễn thông

Dịch vụ Cloud Connect

Cloud Connect là một dịch vụ kênh thuê riêng quốc tế kết nối từ văn phòng/trung tâm dữ liệu của khách hàng trực tiếp tới hệ thống của các Cloud Provider ( AWS, Microsoft, Google, Oracle, IBM,…) để truy cập và sử dụng dịch vụ.

* Lợi ích của dịch vụ:

  • Đảm bảo riêng tư, an toàn, tin cậy.
  • Băng thông thay đổi linh hoạt theo yêu cầu.
  • Kết nối đảm bảo duy trì băng thông, độ trễ (latency) ổn định.
  •  Giúp khách hàng giảm được chi phí Data (các nhà cung cấp Cloud tính phí Egress Data).
  • Cam kết SLA