×

Dịch vụ Viễn thông

Dịch vụ Internet LeasedLine

Là một trong những dịch vụ chủ đạo của MobiFone Global nhằm hướng tới khách hàng là các ISP, OSP hay các công ty, tổ chức có nhu cầu sử dụng Internet kết nối quốc tế với tốc độ cao, chất lượng tốt.

Hệ thống mạng IP của MobiFone Global bao gồm các điểm kết nối (POP) tại Việt Nam, Hồng Kông, Hoa Kỳ, Singapore, kết nối trực tiếp tới mạng viễn thông của đối tác Tier-1 quốc tế của như Telia, NTT, Singtel, PCCW, Level 3 ... và kết nối peering với trên 100 nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ nội dung lớn tại các điểm IX trên thế giới.