×

Dịch vụ Cloud

TrustMe

TrustMe® cho phép khách hàng truy cứu nguồn gốc sản phẩm ngay tại cửa hàng giao dịch.

TrustMe® được xây dựng dựa trên chip nTag với công nghệ RFID và ứng dụng công nghệ NFC để giúp khách hàng truy xuất nguồn gốc sản phẩm và giúp các doanh nghiệp kiểm soát thị trường hàng giả hàng nhái, lấy lại lòng tin của người tiêu  dùng. Giải pháp hỗ trợ tất cả các dòng điện thoại thông minh.

* Ưu điểm nổi bật:

  • Tính duy nhất: Các mã sản phẩm là duy nhất dù với hàng triệu sản phẩm mỗi ngày.
  • Tính bảo mật dữ liệu: Các mã code được mã hóa trước khi nhúng vào bộ nhớ của chip nTag rồi mới được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu trên Cloud.
  • Tính chống sao chép: Sau lần quét đầu tiên, code sản phẩm nhúng trong nTag tự tiêu hủy sau một thời gian do doanh nghiệp mặc định.
  • Tính phân phối thị trường: Các thông tin về khách hàng như GPS, IP sẽ được thu thập để phục vụ doanh nghiệp trong việc phân tích, quản lý thị trường tiêu thụ và thị trường phân phối.