×

Tin tức

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

  • ( 01-10-2021 | 14:53 )
Ngày 09 tháng 07 vừa qua, tại trụ sở Công ty, Công ty MobiFone Global đã tổ chức hội nghị sơ kết Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021.

Tham dự hội nghị có sự hiện diện củaHội đồng quản trị: Ông Đồng Văn Quỳnh -Trưởng Ban CN-QLM- TCT.MobiFone, Chủ tịch HĐQT Công ty MobiFone Global; ông Vũ Phi Long - Uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty; các thành viên Ban Kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc và lãnh đạo các đơn vị của Công ty.

Trong 06 tháng đầu năm 2021, dịch bệnh covid 19 tiếp tục ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh, các khách hàng tiếp tục cắt và giảm giá dịch vụ, tuy nhiên Công ty đã thực hiện các biện pháp tối ưu chi phí đồng thời đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, phát triển các dự án mới để hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh 06 tháng đã đề ra. Theo đó, doanh thu hợp nhất 06 tháng đầu năm 2021 đạt 564,65 tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch 06 tháng và đạt 42% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 20,25 tỷ đồng vượt 09% kế hoạch 06 tháng và đạt 47% kế hoạch năm. Tổng doanh thu công ty mẹ 06 tháng đầu năm cũng đạt 380,33 tỷ đồng vượt 14% kế hoạch 06 tháng và đạt 40% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế công ty mẹ đạt 17,01 tỷ đồng vượt 07% kế hoạch 06 tháng và đạt 44% kế hoạch cả năm.

Công ty cũng đã thực hiện được rất nhiều công việc trọng điểm, đặc biệt trong việc phát triển các dự án mới, dịch vụ mới như: tiếp tục triển khai vận hành ứng cứu tại một số tỉnh, triển khai dự án Mobiwifi với các Công ty kinh doanh khu vực; chuẩn bị triển khai dự án Game Portal, cổng DCB quốc tế, RCS; xây dựng giải pháp IoT cho nông nghiệp, thuỷ sản và môi trường; triển khai phòng lab indoor của Công ty.

Kế hoạch 06 tháng cuối năm 2021 triển khai trong tình hình đất nước và ngành viễn thông có rất nhiều khó khăn nhưng Công ty cố gắng tận dụng các cơ hội trong việc hợp tác cung cấp các dịch vụ cho các khách hàng trên nền tảng hạ tầng hoàn thiện của TCT. MobiFone, việc phát triển các dịch vụ mới phù hợp với nhu cầu của thị trường.

Với việc xây dựng chương trình hành động cụ thể, chi tiết cho từng đơn vị đi kèm các giải pháp quyết liệt bám sát khách hàng, đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu, phát triển dịch vụ sản phẩm mới; đồng thời cùng với sự hỗ trợ của sát sao của Ban Lãnh đạo, Công ty tiếp tục đặt mục tiêu hoàn thành kế hoạch 06 tháng cuối năm, tạo tiền đề phát triển cho năm 2022 sắp tới.