×

Chính sách dịch vụ

CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH CHUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOBIFONE TOÀN CẦU

Chính sách giá cước dịch vụ Kênh trong nước và quốc tế

Bảng giá cước dịch vụ Kênh trong nước và quốc tế của Công ty MobiFone Global

Domestic and international leased line pricing

Domestic and international leased line pricing offered by MobiFone Global

Chính sách gói STANDARD

Gói Standard cung cấp dịch vụ backup với dung lượng 100GB với tốc độ backup lên tới 1TB/1h, thời gian khôi phục cam kết 24h. Các công việc sao lưu đơn giản sẽ được người dùng đặt lịch và sau đó mọi việc còn lại sẽ được hệ thống thực thi hoàn toàn tự động.

STANDARD package

The Standard package provides backup service with 100GB capacity with backup speed up to 1TB/1h, and 24h recovery commitment.Simple backup jobs will be scheduled by the user and the rest will be automatically executed by the system.