×

Chính sách dịch vụ

Chính sách giá cước dịch vụ Kênh trong nước và quốc tế

Bảng giá cước dịch vụ Kênh trong nước và quốc tế của Công ty MobiFone Global

Chính sách GOLD PACKAGE

Gói Standard cung cấp dịch vụ backup với dung lượng 100GB với tốc độ backup lên tới 1TB/1h, thời gian khôi phục cam kết 24h. Các công việc sao lưu đơn giản sẽ được người dùng đặt lịch và sau đó mọi việc còn lại sẽ được hệ thống thực thi hoàn toàn tự động.

Chính sách gói BASIC H001

Gói Standard cung cấp dịch vụ backup với dung lượng 100GB với tốc độ backup lên tới 1TB/1h, thời gian khôi phục cam kết 24h. Các công việc sao lưu đơn giản sẽ được người dùng đặt lịch và sau đó mọi việc còn lại sẽ được hệ thống thực thi hoàn toàn tự động.

Chính sách gói STANDARD

Gói Standard cung cấp dịch vụ backup với dung lượng 100GB với tốc độ backup lên tới 1TB/1h, thời gian khôi phục cam kết 24h. Các công việc sao lưu đơn giản sẽ được người dùng đặt lịch và sau đó mọi việc còn lại sẽ được hệ thống thực thi hoàn toàn tự động.

Chính sách gói MEDIUM

Gói Standard cung cấp dịch vụ backup với dung lượng 100GB với tốc độ backup lên tới 1TB/1h, thời gian khôi phục cam kết 24h. Các công việc sao lưu đơn giản sẽ được người dùng đặt lịch và sau đó mọi việc còn lại sẽ được hệ thống thực thi hoàn toàn tự động.