×

Tin tức

MobiFone Global chính thức là thành viên của Hiệp hội nông nghiệp số Việt Nam VIDA

  • ( 01-12-2022 | 12:54 )
Tháng 11 năm 2022, Công ty MobiFone Global vinh dự trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội nông nghiệp số Việt nam VIDA. VIDA là một tổ chức tiên phong trong việc thúc đẩy chuyển đổi số cho nền nông nghiệp Việt Nam trước yêu cầu bức thiết của thời đại, là một “ sợi dây liên kết” của nền nông nghiệp Việt Nam, mang đến sự phát triển ngày càng hùng mạnh và bền vững.

Trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội với các giải pháp số hóa cho Thủy Sản và Cây trồng Giá trị cao, MobiFone Global mong muốn góp phần vào sức mạnh tập thể, giúp cho nền nông nghiệp nước nhà phát triển theo hướng số hóa, theo đúng định hướng và sứ mệnh của Hiệp hội.

Sứ mệnh của VIDA là đưa nền nông nghiệp Việt Nam ngày càng phồn vinh và thịnh vượng bằng cách quy tụ sức mạnh tập thể, phát huy tinh thần đoàn kết, tập hợp nguồn lực, kết nối đa phương. Từ đó, giúp cho nền nông nghiệp nước nhà phát triển theo hướng số hóa với mục tiêu tối thượng.