24d46528e4f807a65ee9-800x504

Ngày 21 tháng 11 năm 2019, Công ty cổ phần Công nghệ MobiFone Toàn cầu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các cổ đông để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ công ty về việc bổ sung ngành nghề, sửa đổi điều lệ. Chi tiết xem dưới đây:

Bien ban kiem phieu – lay y kien bang van ban

Nghi quyet DHDCD – lay y kien bang van ban

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Bản quyền thuộc Mobifone Global. Tư vấn và thiết kế bởi Youth Media

Lượt truy cập:34354 - Trực tuyến:1