×

Dịch vụ Viễn thông

Dịch vụ truyền dẫn quốc tế

Dịch vụ kênh truyền dẫn quốc tế cung cấp cho khách hàng các kênh truyền số liệu để kết nối các văn phòng của khách hàng trên toàn thế giới.

Được triển khai trên công nghệ SDH, EoSDH, EoWDM nhằm đem đến chất lượng đường truyền tốt nhất, băng thông cam kết và dành riêng cho khách hàng. 

* Mô hình kết nối:

Khách hàng có thể lựa chọn các mô hình kết nối mạng linh hoạt:

- Điểm - Điểm (Point-to-Point)

- Điểm – Đa Điểm (Point-to-Multipoint).
kênh truyền quốc tế

* Ưu điểm nổi bật:

- Chạy đa dịch vụ: VoIP, Video Conference, truyền dữ liệu.   

-  Kết nối an toàn và bảo mật trên kênh dành riêng

- Chi phí cố định hàng tháng

- Khoảng cách địa lý không giới hạn trên toàn thế giới

- Băng thông điều chỉnh linh hoạt theo yêu cầu

- Hỗ trợ dịch vụ 24/7/365