×

Dịch vụ Cloud

Cloud DR Services (DRaaS)

Bên cạnh Trung tâm dữ liệu hoạt động chính (DC), Các doanh nghiệp lớn đặc biệt trong lĩnh vực tài chính ngân hàng bắt buộc phải xây dựng các Trung tâm dữ liệu dự phòng riêng (DR), đảm bảo khả năng hoạt động thay thế cho Trung tâm dữ liệu chính khi gặp sự cố. Trên nền tảng Cloud Computing, Dịch vụ Cloud Disaster Recovery (Cloud DR) ra đời thay thế cho việc xây dựng một DR vật lý sang sở hữu một DR dưới dạng dịch vụ cloud.

Tương tự như DR Vật lý, Cloud DR cũng cung cấp tài nguyên máy chủ, công cụ phục hồi và các kiến thức, kinh nghiệm, quy trình giúp bạn nhanh chóng khôi phục các ứng dụng lên hệ thống dự phòng  để thay thế cho hệ thống chính đang gặp sự cố tại doanh nghiệp bạn.

* Ưu điểm nổi bật:
  • Mô hình DR toàn diện: Đảm bảo hoạt động song song 02 sites.
  • Phục hồi nhanh chóng: Mọi ứng dụng đã được cài đặt, cấu hình sẵn và trải qua quá trình testing từ trước;
  • Mô hình Pay-as-you-go: giúp bạn có được một hệ thống dự phòng luôn sẵn sàng sử dụng mà không cần đầu tư mua sắm, quản trị, vận hành.
  • Đơn giản vận hành: Bộ máy gọn nhẹ, tối ưu tài nguyên con người.