×

Dịch vụ Cloud

Cloud Hosting Services

Cloud Hosting của MobiFone Global cung cấp tài nguyên máy chủ ảo trên nền tảng điện toán đám mây. Hệ thống sẽ tính toán theo nhu cầu của mỗi khách hàng trên nền tảng Cloud Openstack một cách chính xác và đơn giản nhằm tối ưu hóa chi phí cũng như rút ngắn thời gian triển khai. Khách hàng có thể chủ động khởi tạo, thanh toán, hủy dịch vụ một cách dễ dàng thông qua portal của MobiFone Global.

Khách hàng có thể chủ động khởi tạo, thanh toán, hủy dịch vụ một cách dễ dàng thông qua portal của MobiFone Global .

Mô hình dịch vụ:

  • Dịch vụ Private Cloud: Cung cấp hệ thống máy chủ ảo cho những khách hàng có yêu cầu cao về vấn đề bảo mật an ninh dữ liệu, độc lập về tài nguyên.
  • Dịch vụ Public Cloud:Cung cấp hệ thống máy chủ ảo dưới dạng “pay as you go” giúp khởi tạo, sử dụng tài nguyên số một cách nhanh chóng và thuận tiện.
  • Dịch vụ Hybrid Cloud: Giải pháp máy chủ áo dưới dạng tích hợp đa hệ thống, khách hàng có thể sử dụng hạ tầng Private Cloud cho các dịch vụ quan trọng cần bảo mật tuyệt đối về mặt thông tin mà vẫn sử dụng hạ tầng Public Cloud cho các nhu cầu khác.