×

Dịch vụ Giá trị gia tăng

Dành cho cá nhân

Dịch vụ giá trị gia tăng cung cấp cho cá nhân giúp làm tăng khả năng học tập và làm việc được tốt hơn.

MobiFone Global Cung cấp:

  • Các cổng thông tin giải trí: mSport, mMusic, MobiTV,...
  • Các dịch vụ tiện ích: mStatus, WiTalk, Ứng tiền,...
  • Các gói data theo nội dung: OTT TV (K+, VTV go, HTVC, ...); Video data (Youtube, Tiktok, Netflix,...)
  • Cấp giải pháp thanh toán cho các nội dung số: Google play, Netflix, Spotify, Kaspersky,...

dịch vụ msport