×

Dịch vụ Công nghệ thông tin

Dịch vụ Email Security

Dịch vụ Email Security hoạt động trên cloud của MobiFone Global, kết nối tốc độ cao tới cloud khách hàng.

Với mục đích: ngăn chặn thâm nhập trái phép, ngăn chặn các mối đe dọa an ninh như malware, ransomware, spyware, phishing, spam  tới hệ thống emial của khách hàng…