×

Dịch vụ Công nghệ thông tin

Dịch vụ Tích hợp hệ thống

MobiFone Global thiết kế, cung cấp và triển khai hầu hết những hệ thống công nghệ thông tin tổng thể cho các tổ chức, giữ vai trò xương sống của nền kinh tế như tài chính công, ngân hàng, viễn thông, y tế...

Các dịch vụ Tích hợp hệ thống và thiết bị MobiFone Global cung cấp gồm:  

- Dịch vụ hạ tầng CNTT;

- Thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu cho doanh nghiệp;

- Hệ thống mạng và bảo mật;

- Hệ thống thanh toán, giám sát, các thiết bị đặc chủng cho ngành ngân hàng; các sản phẩm chuyên dụng cho viễn thông, giao thông, hải quan;

- Dịch vụ triển khai các giải pháp ngân hàng, chứng khoán và viễn thông;

- Lưu trữ máy chủ;

- Quản trị cơ sở dữ liệu.