×

Dịch vụ Giải pháp công nghệ

Sản phẩm thiết bị viễn thông

Cung cấp các sản phẩm thiết bị viễn thông:
  • Thiết bị MCPA/Booster, Repeater, ICS Repeater, Ăng-ten.
  •  Hệ thống nguồn, ắc quy, máy nổ các loại.
  • Thiết bị đo kiểm viễn thông, phụ kiện, phụ trợ.
  • Thiết bị IBS, Main Remote và cáp viễn thông các loại.
  • Thiết bị hội nghị truyền hình, camera giám sát.
  • Hệ thống giám sát, cảnh báo nhà trạm.