×

Dịch vụ Viễn thông

Truyền dẫn quang

Là dịch vụ kết nối truyền dẫn trực tiếp giữa các điểm đặt thiết bị hoặc giữa các văn phòng, chi nhánh,…trong phạm vi nội tỉnh/thành phố hoặc liên tỉnh.

Với chi phí cố định hàng tháng, khách hàng được toàn quyền sử dụng đường truyền cáp quang 24/7 với độ ổn định cao và bảo mật tuyệt đối.

* Các dịch vụ truyền dẫn:

- Dịch vụ truyền dẫn nội hạt (trong cùng thành phố, cùng một khu vực)

- Truyền dẫn liên tỉnh

- Truyền dẫn trục (Bắc - Nam)