×

Giá trị cốt lõi

giá trị cốt lõi của doanh nghiệp

Minh bạch:

  • Quản trị minh bạch, hợp tác minh bạch, trách nhiệm minh bạch và quyền lợi minh bạch

Đồng thuận:

  • Đề cao sự đồng thuận và gắn bó trong một môi trường làm việc thân thiện, chia sẻ để phát triển

Uy tín:

  • Khách hàng luôn được quan tâm phục vụ à có nhiều sự lựa chọn. Sự cam kết, cùng với uy tín tạo nên sự khác biệt.

Sáng tạo:

  • Không hài lòng với những gì đang có mà luôn mơ ước vươn lên, học tập, sáng tạo, và đổi mới để thỏa mãn ngày càng tốt hơn những nhu ầu ngày càng cao và liên tục thay đổi của thị trường.

Trách nhiệm:

  • Trách nhiệm với thương hiệu Tổng công ty viễn thông MobiFone, cung cấp những sản phẩm và dịch vụ viễn thông ưu việt. Chia sẻ và gánh vác những trách nhiệm với xã hội, cộng đồng. Trách nhiệm với niềm tin và vốn góp của cổ đông.